Preskočiť navigáciu

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska ulica 2288

Druh sociálnej služby: Útulok (§ 26 a § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas
Kapacita:30 osôb
Deň začatia poskytovania:8.8.2000
Miesto poskytovania:Útulok, Trenčianska ulica 2288/46, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Email:

utulok@nove-mesto.sk

Telefón:

+421 327717364

Web:http://www.nove-mesto.sk
Zodpovední zástupcoviaBc. Jana Vlčková
Poskytovateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Ulica čsl. armády  64/1
91501  Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00311863