Preskočiť navigáciu

Jazmín n.o., Ferka Nádaždyho 103

Druh sociálnej služby: Útulok (§ 26 a § 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.5 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas
Kapacita:24 osôb
Deň začatia poskytovania:5.3.2004
Miesto poskytovania:Jazmín n. o., Ferka Nádaždyho 103/4, 97251 Handlová
Telefón:

+421 46 519 8530

Email:

jazmin.mrazova@gmail.com

Web:http://www.jazminhandlova.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Viera Mrázová
Poskytovateľ: Jazmín n.o.
IČO: 36119652