Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, M. Kukučína 207

Druh sociálnej služby: Útulok (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 26 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:14.9.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, M. Kukučína 207/22, 01701 Považská Bystrica
Telefón:

+421 424361329

Mobil:

+421 903566577

Email:

info@cssbystrican.sk

Web:http://www.cssbystrican.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Gabriela Lukáčová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
IČO: 00632350