Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN

IČO:00632350
Sídlo:Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:72
Dátum zápisu do registra:14.9.2009
Dátum poslednej zmeny:24.1.2024
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
Útulok
určitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, M. Kukučína 207/22, 01701 Považská Bystrica
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica