Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:14.9.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica
Email:

info@cssbystrican.sk

Telefón:

+421 424361329

Mobil:

+421 911881229

Web:http://www.cssbystrican.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Gabriela Lukáčová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov  1935/453
01707  Považská Bystrica
IČO: 00632350

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica
K:40 V:-11 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma