Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:24 osôb
Deň začatia poskytovania:15.12.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
Mobil:

+421 901918030

Email:

richard.makys@cssbanovce.sk, info@cssbanovce.sk

Telefón:

+421 387602572

Web:http://www.cssbanovce.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Madajová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou
Textilná  900/7
95701  Bánovce nad Bebravou
IČO: 30999847

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou
K:24 V:1 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma