Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou

IČO:30999847
Sídlo:Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:108
Dátum zápisu do registra:15.12.2009
Dátum poslednej zmeny:7.6.2017
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623/17A, 95701 Bánovce nad Bebravou
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou