Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§39 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, odkázaná na pomoc inej f. o., jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.
Kapacita:12 osôb
Deň začatia poskytovania:18.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Mobil:

+421 901918030

Email:

richard.makys@cssbanovce.sk, info@cssbanovce.sk

Telefón:

+421 387602572

Web:http://www.cssbanovce.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Katarína Šubová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou
Textilná  900/7
95701  Bánovce nad Bebravou
IČO: 30999847

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou
K:42 V:0 Ž:17
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma