Preskočiť navigáciu

Špecializované zariadenie

§39 zákona 448/2008

 1. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 2. V špecializovanom zariadení sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
   3. záujmová činnosť,
  3. utvárajú podmienky na
   1. vzdelávanie,
   2. úschovu cenných vecí.
 3. Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 5. V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa §22 zákona č. 448/2008.
 6. V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
! AUTIS
určitý čas | pobytová - týždenná
Bezpečný prístav, Beckov 87, 91638 Beckov
 
AUTIS
neurčitý čas | ambulantná
Trenčianske autistické centrum PROAUTIS, Soblahov 259, 91338 Soblahov
 
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
CSS Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 95653 Krásna Ves
 
Centrum sociálnych služieb - Partizánske, Škultétyho 653
neurčitý čas | pobytová - ročná
CSS - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
 
Centrum sociálnych služieb - AVE, Športovcov 671
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - AVE, Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623/17A, 95701 Bánovce nad Bebravou
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
 
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
 
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica
 
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 02001 Púchov
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 7707
neurčitý čas | pobytová - ročná
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 7707
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 7707
neurčitý čas | ambulantná
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín
 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Včelárska ulica 520
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Včelárska ulica 520/8, 97101 Prievidza
 
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb -DOMOV JAVORINA, Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou
 
Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská 889
neurčitý čas | pobytová - ročná
Staromyjavská 889/77, 90701 Myjava
 
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
 
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486/12, 02001 Púchov
 
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb -- Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
 
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie
 
Centrum sociálnych služieb - LÚČ, Nemocničná 986
neurčitý čas | pobytová - ročná
Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica
 
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
 
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
neurčitý čas | pobytová - ročná
Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca
 
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno, Papradno 12, 01813 Papradno
 
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 
Drahuška a my...
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, Krajné 828, 91616 Krajné
 
Drahuška a my...
neurčitý čas | pobytová - ročná
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, Krajné 828, 91616 Krajné
 
Iskierka nádeje SD, n. o., Pri parku 39
neurčitý čas | pobytová - ročná
Pri parku 39/19, 91106 Trenčín
 
Modrá cesta - Považská Bystrica, Odborov 244
určitý čas | ambulantná
Odborov 244/8, 01701 Považská Bystrica
 
Senior Modrová, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Modrová 298, 91635 Modrová
 
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trenčín, Stromová 2539
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom humanity, Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná
neurčitý čas | pobytová - ročná
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, Kšinná 70, 95641 Kšinná
 
Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia, Prejtská 131
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Prejtská 131/152, 01841 Dubnica nad Váhom
 
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková, Horná Mariková 37, 01803 Horná Mariková