Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 39 - § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie
Kapacita:120 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 02001 Púchov
Telefón:

+421 42461062

Email:

edita.samajova@csschmelinec.sk

Web:http://www.csschmelinec.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. PaedDr. Mgr. Edita Šamajová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska  1620/3
02001  Púchov
IČO: 17066913