Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 39 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba; demencie rôzneho typu etiológie
Kapacita:32 osôb
Deň začatia poskytovania:20.12.2013
Miesto poskytovania:68, 91308 Nová Bošáca
Telefón:

+421 327780110

Mobil:

+421 901918585

Email:

info@cssbosaca.sk

Web:http://www.cssbosaca.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vojteková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
68
91308  Nová Bošáca
IČO: 34011641

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca
K:32 V:-2 Ž:15
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma