Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 39 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba; demencie rôzneho typu etiológie
Kapacita:34 osôb
Deň začatia poskytovania:16.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Mobil:

+421 918418861

Email:

info@cssnovemesto.sk

Telefón:

+421 327741711

Web:http://www.cssnovemesto.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Daniela Sekerová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
Bernolákova ulica  604/14
91501  Nové Mesto nad Váhom
IČO: 42017769

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom
K:34 V:0 Ž:9
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma