Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 39 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - ...zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie
Kapacita:67 osôb
Deň začatia poskytovania:5.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Email:

info@csspravno.sk

Telefón:

+421 465446410

Mobil:

+421 901918500

Web:http://www.csspravno.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Lenka Hiščárová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik)
Žltá  319/25
97213  Nitrianske Pravno
IČO: 00648710

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
K:67 V:0 Ž:11
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma