Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik)

IČO:00648710
Sídlo:Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:175
Dátum zápisu do registra:20.4.2010
Dátum poslednej zmeny:28.12.2021
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Zariadenie podporovaného bývania
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno