Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba...
Kapacita:133 osôb
Deň začatia poskytovania:7.12.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Mobil:

+421 901918500

Email:

info@csspravno.sk

Telefón:

+421 465446410

Web:http://www.csspravno.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Lenka Hiščárová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik)
Žltá  319/25
97213  Nitrianske Pravno
IČO: 00648710

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
K:133 V:22 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma