Preskočiť navigáciu

CSS - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:67 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 46449, Handlová (dátum zaradenia: 17.3.2023)
2. 47886, Nováky (dátum zaradenia: 2.5.2023)
3. 47131, Kľačno (dátum zaradenia: 4.5.2023)
4. 47843, Kamenec pod Vtáčnikom (dátum zaradenia: 29.5.2023)
5. 47661, Bojnice (dátum zaradenia: 7.6.2023)
6. 48048, Nitrianske Pravno (dátum zaradenia: 10.7.2023)
7. 50119, Prievidza (dátum zaradenia: 22.8.2023)
8. 50235, Prievidza (dátum zaradenia: 8.9.2023)
9. 50781, Nitrianske Pravno (dátum zaradenia: 11.10.2023)
10. 51159, Nitrianske Pravno (dátum zaradenia: 3.11.2023)
11. 50893, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 8.11.2023)