Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 39 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a má zdravotné postihnutie , ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Kapacita:25 osôb
Deň začatia poskytovania:1.7.2015
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486/12, 02001 Púchov
Email:

info@csskolonka.sk

Telefón:

+421 424632430

Mobil:

+421 424677330

Web:http://www.csskolonka.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Stanislava Cabúková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka  486/12
02001  Púchov
IČO: 00632368

Poradovník čakateľov

CSS - KOLONKA, J.Smreka 486, 02001 Púchov
K:25 V:-1 Ž:8
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma