Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA

IČO:00632368
Sídlo:J. Smreka 486/12, 02001 Púchov
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:96
Dátum zápisu do registra:18.11.2009
Dátum poslednej zmeny:6.7.2021
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486/12, 02001 Púchov
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486/12, 02001 Púchov