Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:25 osôb
Deň začatia poskytovania:18.11.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486/12, 02001 Púchov
Telefón:

+421 424632430

Mobil:

+421 424677330

Email:

info@csskolonka.sk

Web:http://www.csskolonka.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Stanislava Cabúková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka  486/12
02001  Púchov
IČO: 00632368

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - KOLONKA, J. Smreka 486, 02001 Púchov
K:25 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma