Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská 889

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 39 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba; ochorenia najmä Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie
Kapacita:61 osôb
Deň začatia poskytovania:17.12.2013
Miesto poskytovania:Staromyjavská 889/77, 90701 Myjava
Telefón:

+421 346212224

Mobil:

+421 901918531

Email:

hana.feriancova@cssmyjava.sk

info@cssmyjava.sk

Web:http://www.cssmyjava.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Hana Feriancová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Jesienka
Staromyjavská  889/77
90701  Myjava
IČO: 00596264

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Jesienka, Staromyjavská 77, 90701 Myjava
K:61 V:22
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma