Preskočiť navigáciu

AUTIS

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 39 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od útleho veku do dospelosti, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová porucha - autizmus.
Kapacita:17 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2013
Miesto poskytovania:Trenčianske autistické centrum PROAUTIS, 259, 91338 Soblahov
Mobil:

+421 907987884

Email:

helena.vlnkova@autis.sk

Web:http://www.autis.sk
www.autis.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Helena Vlnková
Poskytovateľ: AUTIS
762
91311  Trenčianske Stankovce
IČO: 42274931