Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Partizánske, Škultétyho 653

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 39 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex.
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2013
Miesto poskytovania:CSS - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
Telefón:

+421 387492890

Email:

info@csspartizanske.sk

maria.janikova@csspartizanske.sk (štatutár)

Web:http://www.csspartizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Kutišová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Partizánske
IČO: 00356883