Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Partizánske

IČO:00356883
Sídlo:Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:115
Dátum zápisu do registra:18.12.2009
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
okres: Partizánske, Bánovce nad Bebravou
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
CSS - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
CSS - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
Centrum sociálnych služieb - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske