Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Partizánske, Škultétyho 653

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:60 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2010
Miesto poskytovania:CSS - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
Telefón:

+421 387492890

Email:

info@csspartizanske.sk

maria.janikova@csspartizanske.sk (štatutár)

Web:http://www.csspartizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Kutišová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho  653/20
95801  Partizánske
IČO: 00356883