Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 7707

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§39 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - týždenná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - najmä pervazívna vývinová porucha
Kapacita:9 osôb
Deň začatia poskytovania:13.3.2018
Miesto poskytovania:Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín
Mobil:

901918613

Email:

info@demytrencin.sk

Web:http://www.demytrencin.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Lenka Kormancová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická  2046/46
91101  Trenčín
IČO: 00351741

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín
K:9 V:1 Ž:1
špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma