Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - DEMY

IČO:00351741
Sídlo:Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:70
Dátum zápisu do registra:11.9.2009
Dátum poslednej zmeny:1.12.2020
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - týždenná forma
Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | ambulantná forma
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | ambulantná forma
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - týždenná forma
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín