Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - sociálna služba poskytovaná deťom do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie, najdlhšie do 25 rokov
Kapacita:25 osôb
Deň začatia poskytovania:10.9.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
Telefón:

+421 326520795

Email:

info@demytrencin.sk ; tibor.gavenda@demytrencin.sk

Web:http://www.demytrencin.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Tibor Gavenda
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická  2046/46
91101  Trenčín
IČO: 00351741