Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 39 - § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Plnoletá fyzická osoba; zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.
Kapacita:17 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie
Mobil:

+421 901918590

Email:

info@csshornesrnie.sk

Telefón:

+421 326588387

Web:http://www.csshornesrnie.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Gurínová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC
Školská  806/3
91442  Horné Srnie
IČO: 31822665