Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§39 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, odkázaná na pomoc inej f. o., jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.
Kapacita:8 osôb
Deň začatia poskytovania:18.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
Email:

info@cssbanovce.sk

Telefón:

+421 387602572

Mobil:

+421901918559

Web:http://www.cssbanovce.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Madajová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou
Textilná  900/7
95701  Bánovce nad Bebravou
IČO: 30999847

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou
K:42 V:2 Ž:17
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma