Preskočiť navigáciu

CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:42 osôb
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623/17A, 95701 Bánovce nad Bebravou
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 47917, Veľké Hoste (dátum zaradenia: 30.6.2023)
2. 48146, Pravotice (dátum zaradenia: 19.7.2023)
3. 48493, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 11.8.2023) - v procese umiestňovania
4. 50452, Slatina nad Bebravou (dátum zaradenia: 26.9.2023)
5. 50516, Miezgovce (dátum zaradenia: 29.9.2023)
6. 50722, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 10.10.2023)
7. 51327, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 14.11.2023)
8. 51682, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 12.12.2023)
9. 44695, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 17.1.2024)
10. 6962, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 21.2.2024)
11. 54209, Svinná (dátum zaradenia: 7.3.2024)
12. 54221, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 11.3.2024)
13. 54316, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 14.3.2024)
14. 54407, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 19.3.2024)
15. 54688, Bobot (dátum zaradenia: 9.4.2024)
16. 52418, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 30.4.2024)