Preskočiť navigáciu

CSS - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:42 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623/17A, 95701 Bánovce nad Bebravou
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 45699, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 25.1.2023)
2. 45893, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 8.2.2023)
3. 46060, Uhrovec (dátum zaradenia: 20.2.2023)
4. 46252, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 6.3.2023)
5. 46419, Brezová pod Bradlom (dátum zaradenia: 16.3.2023)
6. 21083, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 26.4.2023)
7. 47023, Bánovce nad Bebravou (dátum zaradenia: 2.5.2023)
8. 47225, Veľké Chlievany (dátum zaradenia: 17.5.2023)
9. 47252, Rybany (dátum zaradenia: 18.5.2023)
10. 47413, Omastiná (dátum zaradenia: 29.5.2023)