Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 39 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia
Kapacita:56 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Mobil:

+421 901918608

Email:

veronika.strakova@csstrencin.sk

Web:http://www.csstrencin.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Andrea Tóthová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská  3134/10
91108  Trenčín
IČO: 34056505

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín
K:56 V:4 Ž:10
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma