Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 39 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - pre f. o. odkázanú na pomoc inej f. f., jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia
Kapacita:49 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Mobil:

+421 901918607

Email:

info@csstrencin.sk

Telefón:

+421 326586400

Web:http://www.csstrencin.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Mgr. Helena Koníková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská  3134/10
91108  Trenčín
IČO: 34056505

Poradovník čakateľov

CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín
K:49 V:0 Ž:11
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma