Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Juh

IČO:34056505
Sídlo:Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:106
Dátum zápisu do registra:7.12.2009
Dátum poslednej zmeny:3.1.2023
Zariadenie podporovaného bývania
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín