Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:80 osôb
Deň začatia poskytovania:7.12.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Mobil:

+421 9019186078

Email:

veronika.strakova@csstrencin.sk

Web:http://www.csstrencin.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Andrea Tóthová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská  3134/10
91108  Trenčín
IČO: 34056505