Preskočiť navigáciu

CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:56 osôb
Voľné miesta:5

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 46887, Nové Mesto nad Váhom (dátum zaradenia: 11.5.2023)
2. 47613, Opatovce nad Nitrou (dátum zaradenia: 8.6.2023)
3. 4359, Ivanovce (dátum zaradenia: 17.7.2023)
4. 21054, Zamarovce (dátum zaradenia: 18.7.2023)
5. 50410, Rudník (dátum zaradenia: 28.8.2023)
6. 50476, Horná Streda (dátum zaradenia: 25.9.2023)
7. 50878, Trenčianske Teplice (dátum zaradenia: 13.10.2023)
8. 50984, Prievidza (dátum zaradenia: 17.10.2023)
9. 51396, Handlová (dátum zaradenia: 22.11.2023)