Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - LIPA

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:65 osôb
Deň začatia poskytovania:19.10.2009
Miesto poskytovania:10, 91304 Kostolná-Záriečie
Telefón:

+421 326499296

Mobil:

+421 901918600

Email:

igor.sumaj@csslipa.sk, info@csslipa.sk

Web:http://www.csslipa.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Petra Jankovičová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - LIPA
10
91304  Kostolná-Záriečie
IČO: 00227404

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie 10, 91304 Kostolná-Záriečie
K:65 V:4 Ž:6
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma