Preskočiť navigáciu

CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie 10, 91304 Kostolná-Záriečie

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:65 osôb
Voľné miesta:4

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - LIPA
neurčitý čas | pobytová - ročná
10, 91304 Kostolná-Záriečie
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 46718, Dubnica nad Váhom (dátum zaradenia: 11.4.2023)