Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:27.10.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie
Email:

info@csshornesrnie.sk

Telefón:

+421 326588387

Mobil:

+421 901918590

Web:http://www.csshornesrnie.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Gurínová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC
Školská  806/3
91442  Horné Srnie
IČO: 31822665