Preskočiť navigáciu

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby
Kapacita:80 osôb
Deň začatia poskytovania:11.9.2009
Miesto poskytovania:Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie, 4, 91307 Zemianske Podhradie
Telefón:

+421 327461412

Email:

info@csspodhradie.sk

Web:http://www.csspodhradie.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ivana Kosová
Poskytovateľ: Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
4
91307  Zemianske Podhradie
IČO: 00351725

Evidencia žiadateľov - poradovník

DSS - Zemianske Podhradie, 4, 91307 Zemianske Podhradie
K:80 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma