Preskočiť navigáciu

SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:6 osôb
Deň začatia poskytovania:17.7.2009
Miesto poskytovania:SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., 66, 97226 Nitrianske Rudno
Telefón:

+421 465426427

Email:

seniornr@seniornr.sk

Web:http://www.seniornr.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Moravčíková
Poskytovateľ: SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
Hurbanovo Námestie  29/61
97201  Bojnice
IČO: 37923510