Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o.

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:75 osôb
Deň začatia poskytovania:28.3.2012
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o., 541, 01801 Udiča
Email:

hromadova8@post.sk

Telefón:

+421 424262320

Mobil:

+421 907198277

Web:http://www.riviera.webnode.sk
Zodpovední zástupcoviaMilan Hromada
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o.
541
01801  Udiča
IČO: 45736774