Preskočiť navigáciu

Občianske združenie Svätého Lazara, Dedovec 1747

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§12 ods.1 písm. c)bod 1.5 zákona č. 448/2008 Z. z. v platnom znení)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:26 osôb
Deň začatia poskytovania:22.1.2018
Miesto poskytovania:Občianske združenie Svätého Lazara - pavilón MŠ, Dedovec 1747/266, 01701 Považská Bystrica
Email:

renata.valasikova@gmail.com

Mobil:

+421905785884

Zodpovední zástupcoviaMgr. Renáta Valašíková
Poskytovateľ: Občianske združenie Svätého Lazara
329
01815  Prečín
IČO: 50991795