Preskočiť navigáciu

Občianske združenie Svätého Lazara

IČO:50991795
Sídlo:Prečín 329, 01815 Prečín

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:304
Dátum zápisu do registra:19.12.2017
Dátum poslednej zmeny:1.3.2022
Domov sociálnych služieb
určitý čas | ambulantná forma
Občianske združenie Svätého Lazara - pavilón MŠ, Dedovec 1747/266, 01701 Považská Bystrica