Preskočiť navigáciu

Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:9 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2013
Miesto poskytovania:Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 01841 Dubnica nad Váhom
Mobil:

+421 903705580

Email:

ass.dubnica@gmail.com

Web:http://www.assdubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Jaroslav Kusý
Poskytovateľ: Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o.
Gagarinova  1261/43
01841  Dubnica nad Váhom
IČO: 45732078