Preskočiť navigáciu

NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - týždenná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:18.2.1994
Miesto poskytovania:NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465406752

Email:

info@novy-domov.com

Web:http://www.novy-domov.com
www.novy-domov.com
Zodpovední zástupcoviaMgr. Lenka Lúdiková
Poskytovateľ: NOVÝ DOMOV n. o.
IČO: 31940366