Preskočiť navigáciu

NOVÝ DOMOV n. o.

IČO:31940366
Sídlo:Ulica K. Kuzmányho 700/35, 97101 Prievidza

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:4
Dátum zápisu do registra:8.2.1994
Dátum poslednej zmeny:11.10.2018
Služba včasnej intervencie
neurčitý čas | terénna forma
Trenčiansky kraj
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | ambulantná forma
Ulica K. Kuzmányho 700/35, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - týždenná forma
NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 97101 Prievidza