Preskočiť navigáciu

NOVÝ DOMOV n. o.

Druh sociálnej služby: Služba včasnej intervencie (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 3 a § 33 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa
Deň začatia poskytovania:1.3.2017
Miesto poskytovania: Trenčiansky kraj
Telefón:

+421 465406752

Email:

info@novy-domov.com

Web:http://www.novy-domov.com
www.novy-domov.com
Zodpovední zástupcoviaMgr. Lenka Lúdiková
Poskytovateľ: NOVÝ DOMOV n. o.
IČO: 31940366