Preskočiť navigáciu

Archa, n.o., 5. apríla 792

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:24 osôb
Deň začatia poskytovania:1.2.2004
Miesto poskytovania:5. apríla 792/14, 95701 Bánovce nad Bebravou
Telefón:

+421 387600085

Email:

archabn@gmail.com

Web:http://www.archa-banovce.sk
www.archano.szm.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Renáta Streicher
Poskytovateľ: Archa, n.o.
5. apríla  792/14
95701  Bánovce nad Bebravou
IČO: 36119555