Preskočiť navigáciu

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, Bezručova 1330

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:27 osôb
Deň začatia poskytovania:8.11.2001
Miesto poskytovania:Edukačno-rehabilitačné centrum v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 91101 Trenčín
Telefón:

+421 326400911

Email:

azzpriaditel@gmail.com

Web:http://www.azzpvtrencine.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Mária Vasková
Poskytovateľ: Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne
Bezručova  1330/55
91101  Trenčín
IČO: 36126152