Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písc. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby; muži. Miesto výkonu pracovnej terapie: Centrum sociálnych služieb: BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 01 Považská Bystrica
Kapacita:41 osôb
Deň začatia poskytovania:25.9.2009
Miesto poskytovania:Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
Telefón:

+421 424353273

Email:

frantisek.martaus@cssdolnylieskov.sk

Web:http://www.cssdolnylieskov.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. František Martaus, PhD.
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
IČO: 00632414

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
K:41 V:0 Ž:8
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma