Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ

IČO:00632414
Sídlo:Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:77
Dátum zápisu do registra:25.9.2009
Dátum poslednej zmeny:5.3.2024
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
Zariadenie podporovaného bývania
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnch služieb - NÁDEJ, Stupné 2, 01812 Stupné
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - týždenná forma
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
Podpora samostatného bývania
neurčitý čas | terénna forma
okres: Považská Bystrica